L@C
March
18
VIEW : 56

กิจกรรม Kaizen ทุกคนทำได้ ทำง่าน ทำเลย

กิจกรรม Kaizen ทุกคนทำได้ ทำง่าน ทำเลย โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เธียรชัย พันธ์คง ผู้เขียนหนังสือ “ ไคเซ็น ทุกคน ทำได้ ทำง่าย ทำเลย ” พร้อมกิจกรรม Workshop ลงมือปฏิบัติจริง 3 กิจกรรม วันพุธที่ 3 พฤษภาคม 2560 โรงแรม จัสมิน ซิตี้ สุขุมวิท 23

 

Summer Course