L@C
September
22
VIEW : 721

คอร์สฝึกหมากล้อมแบบเข้มข้น

ใช่ช่วงเวลาปิดเทอม พัฒนาฝีมือการเล่นหมากล้อมของตนเองให้ก้าวกระโดด กับ " คอร์สฝึกฝนหมากล้อมแบบเข้มข้น "

 

Summer Course

 

ใช่ช่วงเวลาปิดเทอม พัฒนาฝีมือการเล่นหมากล้อมของตนเองให้ก้าวกระโดด กับ " คอร์สฝึกฝนหมากล้อมแบบเข้มข้น "