L@C
 1. 16
  January
  28
  VIEW : 5,658

  เปิดประชาคมอาเซียน พัฒนาภาษาอังกฤษสู่ความสำเร็จ

  1 มกราคม 2558 สมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ ไทย, พม่า, ลาว, เวียดนาม, มาเลเซีย, สิงคโปร์, อินโดนีเซีย, ฟิลิปปินส์, กัมพูชา, บรูไน จะมีการเปิดประชาคมอาเซียน และกำหนดให้ภาษากลางที่ใช้ในการสื่อสารคือ " ภาษ..

  News
 2. 17
  December
  05
  VIEW : 3,590

  E-News ฉบับที่ 34 คำศัพท์ที่สำคัญวันพ่อแห่งชาติ

  E-News ฉบับที่ 34 คำศัพท์ที่สำคัญวันพ่อแห่งชาติ

  News
 3. 18
  November
  27
  VIEW : 4,827

  Business English for AEC

  Business English for AEC

  News
 4. 19
  November
  19
  VIEW : 1,288

  E-News ฉบับที่ 36 วันลอยกระทง

  E-News ฉบับที่ 36 วันลอยกระทงครับ

  News
 5. 20
  November
  02
  VIEW : 1,265

  E-News ฉบับที่ 35 ต้อนรับเทศกาลฮาโลวีนครับ

  E-News ฉบับที่ 35 ต้อนรับเทศกาลฮาโลวีน พร้อมคำศัพท์ในเทศกาลครับ

  News
 1. 2
 2. 3
 3. 4
 4. 5
 5. 6