L@C
 1. 11
  January
  28
  VIEW : 5,325

  เปิดประชาคมอาเซียน พัฒนาภาษาอังกฤษสู่ความสำเร็จ

  1 มกราคม 2558 สมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ ไทย, พม่า, ลาว, เวียดนาม, มาเลเซีย, สิงคโปร์, อินโดนีเซีย, ฟิลิปปินส์, กัมพูชา, บรูไน จะมีการเปิดประชาคมอาเซียน และกำหนดให้ภาษากลางที่ใช้ในการสื่อสารคือ " ภาษ..

  News
 2. 12
  December
  05
  VIEW : 3,178

  E-News ฉบับที่ 34 คำศัพท์ที่สำคัญวันพ่อแห่งชาติ

  E-News ฉบับที่ 34 คำศัพท์ที่สำคัญวันพ่อแห่งชาติ

  News
 3. 13
  November
  27
  VIEW : 4,348

  Business English for AEC

  Business English for AEC

  News
 4. 14
  November
  19
  VIEW : 1,113

  E-News ฉบับที่ 36 วันลอยกระทง

  E-News ฉบับที่ 36 วันลอยกระทงครับ

  News
 5. 15
  November
  02
  VIEW : 1,074

  E-News ฉบับที่ 35 ต้อนรับเทศกาลฮาโลวีนครับ

  E-News ฉบับที่ 35 ต้อนรับเทศกาลฮาโลวีน พร้อมคำศัพท์ในเทศกาลครับ

  News
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5