L@C
Language@Click นายสุหัตย์ สังชญา (ตำแหน่งประธานกรรมการ) ภาพขณะกำลังซ้อมขั้นตอนพิธี ภาพข่าวในหนังสือพิมพ์ LIFE ฉบับวันที่ 4 กรกฎาคม 2555 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงเสด็จพระราชดำเนินมาเป็นองค์ประธานเปิดสถาบันฯ นายสุหัตย์ สังชญา (ตำแหน่งประธานกรรมการ) กล่าวคำถวายบังคมทูลฯ นายสุหัตย์ สังชญา (ตำแหน่งประธานกรรมการ) กล่าวคำถวายบังคมทูลฯ New Photo นายณัฐวุฒิ เจียรนำโชค ถวายสูจิบัตร แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงพระอักษรเปิดสถาบันฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงทอดพระเนตรสถาบันฯ New Photo New Photo New Photo สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงทอดพระเนตรกิจกรรมการเรียนการสอนของสถาบันฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงทอดพระเนตรกิจกรรมการเรียนการสอนของสถาบันฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงทอดพระเนตรกิจกรรมการเรียนการสอนของสถาบันฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงทอดพระเนตรกิจกรรมการเรียนการสอนของสถาบันฯ บรรยากาศภายในห้องเรียนสนทนา บรรยากาศภายในห้องเรียนสนทนา บรรยากาศภายในห้องเรียนสนทนา New Photo New Photo New Photo ห้องเรียนสอนพนักงานโทรศัพท์ที่พิการทางสายตา ห้องเรียนสอนพนักงานโทรศัพท์ที่พิการทางสายตา ห้องเรียนสอนพนักงานโทรศัพท์ที่พิการทางสายตา ห้องเรียนสอนพนักงานโทรศัพท์ที่พิการทางสายตา ห้องเรียนสอนพนักงานร้านภูฟ้า สาธิตการขายผลิตภัณฑ์เป็นภาษาอังกฤษ สาธิตการขายผลิตภัณฑ์เป็นภาษาอังกฤษ สาธิตการขายผลิตภัณฑ์เป็นภาษาอังกฤษ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงฉายพระลักษณ์ ร่วมกับคณะผู้บริหาร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงฉายพระลักษณ์ร่วมกับคณะอาจารย์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงฉายพระลักษณ์ร่วมกับพนักงาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงเสด็จพระราชดำเนินกลับ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงเสด็จพระราชดำเนินกลับ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงเสด็จพระราชดำเนินกลับ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงเสด็จพระราชดำเนินกลับ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงเสด็จพระราชดำเนินกลับ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงเสด็จพระราชดำเนินกลับ New Photo New Photo สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงประทับรถยนต์พระที่นั่ง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงเสด็จพระราชดำเนินกลับ New Photo อาจารย์ที่สถาบันฯ คุณสุหัสถ์ และ คุณนุตตรา สังชญา New Photo New Photo New Photo New Photo New Photo New Photo New Photo New Photo คุณนุตตรา และ บุตร New Photo New Photo New Photo New Photo อาจารย์ที่สถาบันฯ New Photo New Photo New Photo New Photo New Photo